Przygotowanie nowego numeru „SECURO”

Drodzy studenci kierunku WNPiSM (I, II i III stopnia)!

Serdecznie zapraszamy do przygotowania artykułów (w tym recenzyjnych i sprawozdań z konferencji) do kolejnego tomu SECURO poświęconemu CYBERBEZPIECZEŃSTWU. Termin nadsyłania artykułów 30 września 2017 r. Zagadnienia proponowane dla autorów: – cyberszpiegostwo, – cyberprzestępczość, – cyberterroryzm, – propaganda i kontrpropaganda w sieci, – zwalczanie cyberzagrożeń, – ochrona cyberprzestrzeni w wybranych państwach, w tym Polsce, – ochrona cyberprzestrzeni i monitoring zagrożeń w wybranych organizacjach międzynarodowych, – nowe technologie teleinformatyczne w służbie bezpieczeństwa. Wytyczne dla autorów znajdziecie Państwo poniżej. Każdy artykuł recenzowany będzie przez zewnętrznych ekspertów.

wytyczne

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

IV numer czasopisma „Securo”

Temat numeru: ”Tragedia na stadionie Hillsborough 15 kwietnia 1989r. a obecne standardy organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych.”

Zachęcamy do lektury! Link do publikacji – tutaj

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie dotyczące służby w Policji

W dniu 9 marca 2017r. mieliśmy zaszczyt gościć podinspektora Marcina Zimonia ze Stołecznej Komendy Policji w Warszawie, który poprowadził spotkanie „Służba w Policji – proces rekrutacyjny i praca funkcjonariusza”. Wszystkim obecnym chcielibyśmy podziękować za tak liczne przybycie na spotkanie. Mamy nadzieję, że każdy wyniósł cenną wiedzę na temat służby w Policji – zarówno o procesie rekrutacyjnym, jak i pracy funkcjonariusza. Nasz gość rozpoczął spotkanie od zaprezentowania nam krótkiego filmiku na temat pracy w Policji oraz statystykach przestępczości. Dla niektórych z nas przypomnieniem było, że na Policję składa się służba kryminalna, służba prewencyjna, służba wspomagająca oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Każdy zastanawiający się nad służbą w Policji, przystępując do postępowania kwalifikacyjnego powinien być zdecydowany i mieć przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty. Informacje na temat procesu rekrutacyjnego można znaleźć w czterech aktach prawnych: ustawie z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, Rozporządzeniu MSW z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ustawie z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych oraz Rozporządzeniu MSW z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu. Wymienione dokumenty to lektura obowiązkowa dla kandydatów. Podinspektor Zimoń na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o Policji opowiedział nam o wymaganiach, które trzeba spełniać, by móc ubiegać się o pracę w Policji. Wyjaśnił nam na czym polega test sprawnościowy oraz psychologiczny, na który składa się część komputerowa oraz bardzo ważna rozmowa z psychologiem. Podinspektor zaznaczył, że posiadane przez nas wykształcenie rzutuje zarówno na przebieg procesu kwalifikacyjnego, ponieważ za ukończenie określonych kierunków studiów można otrzymać dodatkowe punkty (patrz: Rozporządzenie MSW z 18 kwietnia 2012r.), jak i na długość pobytu w szkole policyjnej po pozytywnym zakwalifikowaniu. Osoby z wykształceniem wyższym spędzają na szkoleniu w szkole policyjnej ok. 6 miesięcy, natomiast osoby z wykształceniem średnim – 2 lata. Nasz gość w odpowiedzi na liczne pytania podkreślał, że każdy funkcjonariusz zaczyna pracę od patrolów pieszych i jest to niezwykle ważne przez wzgląd na zdobywaną wiedzę oraz naukę szacunku do innych. Kończąc swoją prelekcję, podinspektor opowiedział o danych statystycznych zbieranych przez Komendę Stołeczną Policji na przełomie lat. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania!

Fot. Krzysztof Bogusz

 

DSC_6494 DSC_6501 DSC_6502 DSC_6513 DSC_6538 DSC_6534 DSC_6527 DSC_6521 DSC_6516

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja ze spotkania z gen. Markiem Bieńkowskim

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie. Dziękujemy również Samorządowi Studentów INP UW za możliwość współpracy.

Podczas spotkania mieliśmy okazję wysłuchać interesującego opowiadania na temat drogi zawodowej naszego gościa okraszonej wieloma ciekawostkami – poczynając od działania w ruchu oporu, kończąc na pracy w Departamencie Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK. Gen. Bieńkowski jest drugim w historii Straży Granicznej cywilnym komendantem oraz pierwszym w historii cywilnym Komendantem Głównym Policji. Z tego powodu określił się mianem kierownika Policji, a nie policjanta. W czasie „przepoczwarzania” się Milicji w Policję brał udział w tworzeniu ustawy o Policji. Jako zastępca Komendanta Straży Granicznej zajmował się logistyką oraz pomocą dla ofiar powodzi 1000-lecia. Będąc Komendantem Głównym Straży Granicznej dokonał nowelizacji ustawy o Straży Granicznej, która była kamieniem milowym – Straż uzyskała prawo działania na terytorium całego kraju oraz zaostrzono rygory rekrutacji do służby, m.in. poprzez wprowadzenie wykrawacza kłamstw. Za czasów gen. Bieńkowskiego wprowadzono zapis dotyczący Policji stanowiący o utrzymaniu dzieci funkcjonariusza po jego śmierci do ukończenia szkoły wyższej włącznie.oraz pierwszym w historii cywilnym Komendantem Głównym Policji. W czasie „przepoczwarzania” się Milicji w Policję brał udział w tworzeniu ustawy o Policji. Jako zastępca Komendanta Straży Granicznej zajmował się logistyką oraz pomocą dla ofiar powodzi 1000-lecia. Będąc Komendantem Głównym Straży Granicznej dokonał nowelizacji ustawy o Straży Granicznej, która była kamieniem milowym – Straż uzyskała prawo działania na terytorium całego kraju oraz zaostrzono rygory rekrutacji do służby, m.in. poprzez wprowadzenie wykrawacza kłamstw. Za czasów gen. Bieńkowskiego wprowadzono zapis dotyczący Policji stanowiący o utrzymaniu dzieci funkcjonariusza po jego śmierci do ukończenia szkoły wyższej włącznie.m oraz pierwszym w historii cywilnym Komendantem Głównym Policji. W czasie „przepoczwarzania” się Milicji w Policję brał udział w tworzeniu ustawy o Policji. Jako zastępca Komendanta Straży Granicznej zajmował się logistyką oraz pomocą dla ofiar powodzi 1000-lecia. Będąc Komendantem Głównym Straży Granicznej dokonał nowelizacji ustawy o Straży Granicznej, która była kamieniem milowym – Straż uzyskała prawo działania na terytorium całego kraju oraz zaostrzono rygory rekrutacji do służby, m.in. poprzez wprowadzenie wykrawacza kłamstw. Za czasów gen. Bieńkowskiego wprowadzono zapis dotyczący Policji stanowiący o utrzymaniu dzieci funkcjonariusza po jego śmierci do ukończenia szkoły wyższej włącznie.

Udzielając odpowiedzi na jedno z pytań gen. Bieńkowski wyjaśnił na czym polegają kontrole w Najwyższej Izbie Kontroli. Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK zajmuje się kontrolą m.in. ABW, CBA, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Prokuratura Generalna. Jednakże nie ma uprawnień sprawdzania form i metod pracy wymienionych organów. Może natomiast skontrolować fundusz operacyjny i ocenić poprawność działania.

Nasz gość przedstawił na spotkaniu prezentację dotyczącą oceny poszczególnych etapów rekrutacji do polskich służb dokonanej przez Departament, którego jest Dyrektorem. Pod uwagę brane były następujące kwestie: nabór, kolejno postępowanie kwalifikacyjne, przyjęcie do służby oraz ślubowanie, służbę przygotowawczą i przyjęcie do służby stałej. Wyniki były różne. Najwyższe noty uzyskała Straż Graniczna.

Na koniec generał Bieńkowski podkreślił ważną kwestię, o której powinniśmy pamiętać – zawody związane z bezpieczeństwem to obszary, gdzie ciągle trzeba się uczyć i poszerzać wiedzę.

 

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie z gen. Markiem Bieńkowskim

15326338_1099496976816289_4195827076692603760_n

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UW oraz Samorząd Studentów Instytutu Nauk Politycznych UW mają zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie z gen. bryg. SG rez. Markiem Bieńkowskim, które odbędzie się 14 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 18.30 w sali 200 w budynku Zarządu Samorządu Studentów (Krakowskie Przedmieście 24).

Gościem spotkania będzie gen. bryg. SG rez. Marek Bieńkowski – prawnik, urzędnik państwowy, generał brygady Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej w latach 1997–2001, Komendant Główny Policji w latach 2005–2007. Ukończył studia prawnicze na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Po studiach pracował jako prawnik w kurii biskupiej w Szczecinie. W latach osiemdziesiątych działał w opozycji. Był doradcą Mariana Jurczyka. Od 1993 roku pracował w Straży Granicznej. W latach 1993–1996 był komendantem oddziału Straży Granicznej w Szczecinie. W latach 1996–1997 był zastępcą Komendanta Głównego, a w latach 1997–2001 Komendantem Głównym Straży Granicznej. Został awansowany na stopień generała brygady. Po odwołaniu ze stanowiska Komendanta Głównego Straży Granicznej pracował jako doradca w Najwyższej Izbie Kontroli w latach 2002-2005. 3 listopada 2005 powołany na stanowisko Komendanta Głównego Policji. 9 lutego 2007 podał się do dymisji. Od 10 lipca 2007 prezes firmy Orlen Ochrona Sp. z o.o. W 2008 powrócił do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, od sierpnia 2008 do lutego 2009 pełnił obowiązki dyrektora delegatury NIK w Lublinie. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

Na spotkaniu gen. Marek Bieńkowski przedstawi własne doświadczenia i obserwacje związane z zajmowanymi stanowiskami oraz zaprezentuje praktyczne aspekty wykonywanej pracy. Po wysłuchaniu gościa studenci będą mogli zadawać pytania.

Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy audytorium na temat zapewniania bezpieczeństwa w państwie oraz udzielenie zainteresowanym niezbędnych informacji na temat etapów rekrutacji do poszczególnych służb.

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

III numer czasopisma „Securo”

Tematem nowego numeru – „Współczesny terroryzm”

Zachęcamy do lektury! Link do publikacji – tutaj

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

II numer kwartalnika Securo – już dostępny!

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazał się nowy numer kwartalnika Securo. Bieżący numer kwartalnika poświęcony został tematyce bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z artykułami. Publikację znajdziecie tutaj.

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy na Konferencję Naukową CYBERBEZPIECZEŃSTWO: wiedza – praktyka

W związku z wzrostem zainteresowania wpływem cyberprzestrzeni na bezpieczeństwo państwa Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz całego środowiska naukowego i zorganizować konferencję poświęconą cyberbezpieczeństwu.

Nasza konferencja skierowana jest zarówno do osób początkujących, szukających najlepszych doświadczeń w tej dziedzinie, jak również do zainteresowanych tematem, posiadających już określoną wiedzę. Jej celem jest pokazanie szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa z różnych perspektyw. Konferencja będzie odbywać się z uwzględnieniem dwóch paneli – teoretycznego i praktycznego.

Konferencja Cyberbezpieczeństwo jest efektem współpracy Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Kołem Naukowym Informatyków działającym na Politechnice Warszawskiej. Jest to prawdopodobnie pierwsza taka konferencja, która w całości przygotowana jest przez studentów dla studentów, w dodatku przy współpracy kół naukowych z dwóch różnych uczelni. Panel pierwszy poświęcony najważniejszym zagadnieniom teoretycznym w ramach cyberbezpieczeństwa w całości przygotowany będzie przez członków Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z kolei w panelu drugim studenci z Koła Naukowego Informatyków przybliżą praktyczne aspekty tego zagadnienia pokazując jak np. można chronić swoje hasła dostępu przed zagrożeniami pochodzącymi z cyberprzestrzeni.

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniem cyberbezpieczeństwa zapraszamy na konferencję „Cyberbezpieczeństwo-wiedza i praktyka” już w piątek, 23 maja w godzinach 10.00 – 15.00 do sali 103, która mieści się w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75)

Zachęcamy do zaznaczenia swojego uczestnictwa w Konferencji poprzez poniższy formularz rejestracyjny : https://docs.google.com/forms/d/1jkDikOVtQdJ7m3NMlKxV2fblsk1Uw-lp0u7EowEhUoc/viewform

Osoby zarejestrowane będą miały pierwszeństwo uczestnictwa w konferencji.

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Nowy numer kwartalnika

Pierwsze w tym roku wydanie kwartalnika SECURO poświęcone bezpieczeństwu imprez masowych już dostępne pod tym adresem: http://issuu.com/sknbwuw/docs/securo_1-2014.

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Konferencja – zapraszamy do udziału

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Analiza systemu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej„.

Zgłoszenia należy wysłać na emaila konferencjabimuw@gmail.com.

Szczegóły na Facebooku: https://www.facebook.com/events/252051648308292/

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe